Brand Logo

Renginių ir konferencijų organizavimas

Teikiame renginių ir konferencijų organizavimo paslaugas: parengiame finansinį planą (biudžetą), parenkame ir užsakome tinkamiausią renginio vietą bei visas paslaugas (maitinimas, apgyvendinimas, transportas, skrydžiai, vertimo paslaugos ir t.t.), vykdome dalyvių kvietimą ir registraciją, parengiame ataskaitas, jei reikia parenkame lektorius ir renginių pranešėjus bei suderiname su jais visas renginio detales, pilnai koordinuojame renginių bei konferencijų eigą. Turime daug patirties dirbant su ES struktūrinių fondų finansuojamais projektais.

Projekto viešinimas yra neatsiejama ES ar kitų fondų lėšomis finansuojamo projekto veikla.Viešinimo metu visuomenė informuojama apie įgyvendinamą projektą, jo tikslus, veiklas, pasiektus rezultatus, paramos teikėjus bei projektus įgyvendinančias institucijas.
Viešinant projektus taikome tokias informavimo priemones:
  • Pranešimų žiniasklaidai rengimas ir publikavimas;

  • Skelbimų lentos;

  • Atminimo lentos;

  • Plakatai (stendai patalpose);

  • Informacinės medžiagos parengimas (lankstinukai, brošiūros, lipdukai kt.);

  • Elektroniniai leidiniai (interneto svetainės, PC CD-ROM, kt.);

  • Konferencijų, seminarų ir informacinių renginių organizavimas

  • Reklaminių filmų kūrimas