Brand Logo

Patirtis

Paskutiniai MD Projects organizuoti renginiai:
  • Konferencija „Skaitmeninė statyba 2014“, Vilnius. Dalyvių skaičius - 250 asmenų. Konferencijos metu dalyviams buvo sudarytos sąlygos užmegzti ryšius su užsienio mokslininkais, verslo ir valdžios institucijų atstovais, įgyti žinių, kurios svarbios atliekant mokslinius tyrimus ir galimybių studijas, bei dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose MTEP projektuose. Po konferencijos buvo organizuota apskrito stalo diskusija. MD Projects pasirūpino visais su konferencija susijusiais klausimai, nuo kvietimų dalyviams bei dalomosios medžiagos parengimo, iki kontaktavimo su užsienio ekspertais bei jų kelionių ir apgyvendinimo organizavimo.

  • IV-oji tarptautinė konferencija “Pažangioji statyba” („Advanced construction“), Kaunas. Dalyvių skaičius – 100 asmenų. Konferencijos metu dalyviams buvo sudarytos sąlygos užmegzti ryšius su Lietuvos ir užsienio verslininkais bei mokslininkais veikiančiais „Pažangios statybos“ srityje bei įgyti žinių, kurios svarbios atliekant mokslinius tyrimus, galimybių studijas bei dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose MTEP projektuose. MD Projects pasirūpino praktiškai visais su konferencija susijusiais klausimai, nuo plakatų ir konferencijos mokslinių straipsnių rinkinio parengimo ir spausdinimo, iki patalpų ir orgtechnikos nuomos bei dalyvių maitinimo.