Brand Logo

ES projektai

ES programa

UAB „MD Projects“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0447 „E. komercijos modelio diegimas UAB „MD Projects“. Bendra projekto vertė – 59 930,00 Eur, iš kurių 44 947,50 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB „MD Projects“ – tai mokymo paslaugas ir informacinių technologijų konsultacijas teikianti įmonė. Pagrindinės veiklos kryptys: Informacinių sistemų kūrimas ir palaikymas, IT konsultacijos, specializuotų mokymų (statybos teisė, verslo konsultacijų, kompiuterinio programavimo, kt.) paslaugos.

Įmonė siekia teikti aukščiausios kokybės paslaugas bei pasiūlyti sprendimus, apimančius įvairaus dydžio projektus. Vienos labiausiai besiplečiančių įmonės paslaugų – tai specializuotų mokymų paslaugos.

Iki šiol įmonė savo paslaugas pardavinėjo tik tiesioginiu būdu, tačiau neturėdama galimybės valdyti verslo sandorių el. būdu (t. y. vykdyti produktų užsakymus elektroninėse prekybos platformoje), ribojo potencialių klientų skaičių ir tuo pačiu įmonės pajamų augimą.

Įmonė, siekdama padidinti konkurencingumą, pritraukti daugiau klientų ir efektyviau juos aptarnauti, labiau išplėsti pardavimus, nusprendė skaitmenizuoti pardavimo procesus ir pardavinėti savo produktus naudojantis elektroninės komercijos sprendimais.

Šis projektas inovatyvus tuo, kad bus kuriama elektroninės prekybos platforma, panaudojant pažangiausias informacines technologijas, suteikiančias naujas galimybes inovatyviam mokymo paslaugų pardavimui.

Įgyvendintas projektas leis įmonei efektyviau pardavinėti savo produktus, užtikrins greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą, sutrumpėjęs produktų pardavimo laikas leis aptarnauti daugiau klientų, tai užtikrins įmonės pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.