Brand Logo

Mokymai

Įmonės rengiami mokymai:

Statybos teisės srities mokymai:
 • statybos specialistų ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo mokymai statybos teisės klausimais;
 • statybos inžinierių mokymai atestavimo klausimais.

Verslo konsultacijų mokymai:
 • Mokymai vadybos sistemų diegimo klausimais;
 • Mokymai investicinių projektų rengimo klausimais;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų ir verslo procesų optimizavimo galimybės.

Informacinės technologijos ir energetika
 • Energijos taupymas ir gyvenimo kokybės užtikrinimas.
 • Intelektinė užstatyta aplinka.
 • Sumaniosios statybinės medžiagos, konstrukcijos ir bandymo metodai.

Kiti mokymai (pagal užsakovų poreikius).

Training

Training services provided by the company:

Training in the field of construction law:
 • training of construction specialists and civil servants on construction law issues;
 • training of civil engineers on certification issues.

Business consulting training:
 • Management system implementation training;
 • Training in the preparation of investment projects;
 • Possibilities of optimization of information and communication technologies and business processes.

Information technology and energetics
 • Energy saving and quality of life.
 • Smart environment development.
 • Smart building materials, constructions and test methods.

Other trainings (according to customer needs).