Brand Logo

Mokymai

Mokymai ir personalo ugdymas yra būtina investicija užtikrinanti ilgalaikę sėkmę. MD Projects turi ne vienerių metų patirtį mokymų organizavimo srityje, todėl galime užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę bei reikiamą lektorių kompetenciją.
MD Projects teikia specialiųjų kompetencijų kėlimui skirtus mokymus.
Specialiųjų kompetencijų mokymai skirti perteikti kompetencijas tam tikroje dalykinėje srityje. Tam, kad būtų pasiekta maksimali nauda, konkreti mokymų programa paprastai sudaroma atsižvelgiant į kiekvieno kliento poreikius ir veiklos specifiką.
Šiuo metu MD Projects yra parengusi ir vykdo tokių tikslinių temų mokymus:
 1. 1

  Statybos techninė veikla. Pagrindinės mokymų temos:

  •           a. Statinių požymiai, klasifikavimas, kategorijos;
  •           b. Statybos dalyvių teisės ir pareigos;
  •           c. Statybos inžinierių ir rangovų atestavimas;
  •           d. Statybos priežiūra, nuobaudos, statybos stabdymas;
 2. 2

  Pastatų modernizavimo programa. Pagrindinės mokymų temos:

  •           a. Pastatų modernizavimo metodai, sistemos, medžiagos;
  •           b. Dažniausiai pasitaikančios problemos, trūkumai, defektai;
  •           c. Pastatų modernizavimo techninė priežiūra.
 3. 3

  Teritorijų planavimas. Pagrindinės mokymų temos:

  •           a. Teritorijų planavimo samprata, politika, vystymo kryptys;
  •           b. Teritorijų planavimo lygmenys ir dokumentų rūšys;
  •           c. Teritorijų planavimo vadovų atestavimas.
 4. 4

  Infrastruktūros plėtros projektų finansavimo galimybės. Pagrindinės mokymų temos.

  •           a. ES 2014-2020 numatomos programos;
  •           b. Reikalavimai pareiškėjams;
  •           c. Paraiškų, investicinių projektų, studijų rengimas.
 5. 5

  Projektų valdymas. Mokymų tikslas – suteikti reikalingas žinias efektyviam projektų valdymui. Mokymai apima tokias temas kaip projekto iniciavimas, planavimas, vykdymas, stebėsena ir kontrolė, rizikos valdymas, projekto užbaigimas.

 6. 6

  IKT ir verslo procesų optimizavimo galimybės. Mokymų tikslas - suteikti pradines žinias verslo įmonių, valdžios organizacijų specialistams apie skaitmeninės statybos galimybes ir rinkoje esančius sprendimus.

 7. 7

  Energijos taupymas ir gyvenimo kokybės užtikrinimas. Mokymų dalyviai supažindinami su energijos taupymo galimybėmis pastatuose, užtikrinant aukštą gyvenimo kokybę, supažindinti su energetiškai efektyvaus ir teigiamo energijos balanso namais, protingo namo sąvoka. Pristatomi energijos išteklių, aplinkos saugojimo statyboje aspektai, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ir plėtros galimybės, paaiškinta atsinaujinančių energijos technologijų įvairovė.

 8. 8

  Intelektinė užstatyta aplinka. Mokymai suteikia teorinių ir praktinių žinių, kurios padėtų kompleksiškai vertinti ir priimti pažangius sprendimus užstatytos aplinkos srityje, pasitelkiant modernias intelektines ir informacines technologijas.

 9. 9

  Sumaniosios statybinės medžiagos, konstrukcijos ir bandymo metodai Mokymų dalyviai turi būti supažindinti su inovacijomis statybinių medžiagų, konstrukcijų ir bandymo metodų srityje. Mokymų metu ypatingas dėmesys turi būti skiriamas sumaniosioms (angl. smart) medžiagoms ir konstrukcijoms, pateikiant geriausią šių inovacijų taikymo patirtį ir aptariant praktinius pavyzdžius.

Kiekvieną temą pristato kompetentingi lektoriai, atestavimo organizacijų, universitetų, agentūrų atstovai, puikūs savo srities žinovai. Mokymų trukmę, kainą ir konkrečias temas suderinsime ir parengsime pagal Jūsų poreikius. Rengiant mokymus su klientu suderinami šie pagrindiniai aspektai: įvertinamas kliento turimų kompetencijų lygis ir apsibrėžiamas mokymais norimas pasieti rezultatas, pasirenkamas trumpiausias ir efektyviausias kelias tikslui pasiekti. Taip pat galime padėti parengti paraiškas mokymų finansavimui gauti iš ES Struktūrinių fondų ir nacionalinių finansavimo programų.