Brand Logo

Mokymai

Įmonės rengiami mokymai:

Statybos teisės srities mokymai:
 • Teisės aktai, reglamentuojantys statybą;
 • Statybos teisės aktų pakeitimai ir jų įgyvendinimas;
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentavimas statyboje;
 • Statybos produktų reglamentavimas statybos procese;
 • Užsakovo atsakomybės ir funkcijos statybos procese;
 • Projekto parengimas. Projektuotojo veiklą reglamentuojantys dokumentai;
 • Statybos techninės priežiūros veikla ir problematika;
 • Praktiniai patarimai: nuo sklypo pasirinkimo iki statybos užbaigimo;
 • Statybos projekto valdymas - iššūkiai, planavimas, rizikų valdymas;
 • Statybos dalyvių atestavimas - konsultacijos ir dokumentų parengimas.

Verslo konsultacijų mokymai:
 • Mokymai vadybos sistemų diegimo klausimais;
 • Mokymai investicinių projektų rengimo klausimais;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų ir verslo procesų optimizavimo galimybės.

Informacinės technologijos ir energetika:
 • Didelių duomenų analitika;
 • Programavimas .NET platformai;
 • Programavimas Java;
 • Programavimas Python;
 • Automatinis testavimas su Python, Selenium;
 • Linux operacinė sistema;
 • Programavimas mobiliesiems įrenginiams;
 • Objektinis programavimas;
 • Skriptinis programavimas;
 • Energijos taupymas ir gyvenimo kokybės užtikrinimas;
 • Intelektinė užstatyta aplinka;
 • Sumaniosios statybinės medžiagos, konstrukcijos ir bandymo metodai.

Kiti mokymai (pagal užsakovų poreikius).Training

Training services provided by the company:

Training in the field of construction law:
 • training of construction specialists and civil servants on construction law issues;
 • training of civil engineers on certification issues.

Business consulting training:
 • Management system implementation training;
 • Training in the preparation of investment projects;
 • Possibilities of optimization of information and communication technologies and business processes.

Information technology and energetics
 • Energy saving and quality of life.
 • Smart environment development.
 • Smart building materials, constructions and test methods.

Other trainings (according to customer needs).