Brand Logo

IT konsultacijos

MD Project siekia padėti įmonėms valdyti tikslus ir atlikti sudėtingas užduotis, nepriklausomai nuo to ar tau naujas IT projektas, įmonės plėtra, ar esamo projekto korekcijos. Galime pateikti pradinę IT projekto analizę ir išsamius reikalingų išteklių įvertinimus. Galime sugeneruoti programinės įrangos specifikacijas, kad apibrėžtume jūsų naujos sistemos funkcijas ir ypatybes. Galime padėti sukurti IT sistemos architektūrą ir įgyvendinti bandomuosius projektus, kurie padėtų išgryninti idėją.

IT consulting

MD Project aims to help companies manage goals and perform complex tasks, whether you need a new IT project, company development, or adjustments to an existing project. We can provide an initial analysis of the IT project and detailed estimates of the resources required. We can generate software specifications to define the functions and features of your new system. We can help create an IT system architecture and implement pilot projects to help refine the idea.