Brand Logo

Informacinių sistemų kūrimas

Informacinių sistemų kūrimas ir palaikymas: analizė, specifikavimas, projektavimas, programavimas, testavimas, diegimas, palaikymas.
 • Poreikio informacinėms technologijoms analizė.

 • Reikalavimų informacinėms sistemoms dokumento parengimas.

 • Informacinės sistemos specifikacijos parengimas.

 • Informacinės sistemos projektavimas.

 • Informacinės sistemos dokumentacijos rengimas.

 • Informacinės sistemos įdiegimas.

 • Informacinės sistemos diegimo projekto priežiūra.


Development of information systems

Development and support of information systems: analysis, specification, design, programming, testing, implementation and support.
 • Analysis of needs for information technologies.

 • Preparation of requirement document for the information systems.

 • Preparation of information system specification.

 • Information system design.

 • Preparation of information system documentation.

 • Deployment of the information system.

 • Supervision of the information system deployment project.