Brand Logo

Finansavimo pritraukimas

Teikiame konsultacijas projektų finansavimo ES Struktūrinių fondų, tarptautinių ir nacionalinių programų lėšomis klausimais, bei šias su finansavimo pritraukimu susijusias paslaugas:
  • Konsultacijos ir pagalba vystat idėją tam, kad ji atitiktų finansavimo priemonių keliamus reikalavimus;

  • Verslo planų, paraiškų, galimybių studijų , investicinių pasiūlymų rengimas;

  • Europos komisijos administruojamų programų ( Eurostars, Eureka, HORIZON 2020, Erasmus+ ir k.t.) paraiškų rengimas, projekto partnerių paieška;

  • Projektų valdymo bei administravimo paslaugos